Za finanční podpory:

Logo financujícího subjektu Cíl EÚS
Logo financujícího subjektu EU

Didaktika na hranici

Učíme společně pro budoucnost

Hlavním cílem EU Cíl EUS projektu je připravit nové a moderní učební prostředky pro výuku regionálních dějin a vlastivědy v digitální a interaktivní podobě a zajistit metodiku pro novou generaci učitelů humanitních předmětů na úrovni pregraduální přípravy.

Dicatica Bavaria Bohemia Mapa

V průběhu realizace projektu (2021-2022) vznikne v česko-německé verzi pět dvojjazyčných výukových filmů na téma regionálních dějin a dějin každodennosti na česko-bavorském pomezí ve středověku, pracovní listy k těmto filmům pro přímé využití ve výuce na obou stranách hranice, a tematické e-learningové a webové aplikace pro pedagogy i žáky. Vzniklé edukační výstupy bude možno aktualizovat, evaluovat a modifikovat dle potřeb učitelů i obsahu učebních plánů a dlouhodobě používat nejen v rámci udržitelnosti projektu.