Za finanční podpory

Logo financujícího subjektu Cíl EÚS
Logo financujícího subjektu EU

Didaktika na hranici

Učíme společně pro budoucnost

Vítejte na webových stránkách projektu „Didaktika na hranici“. Hlavním cílem projektu je připravit nové a moderní učební prostředky pro výuku regionálních dějin a vlastivědy v digitální a interaktivní podobě a zajistit metodiku pro novou generaci učitelů humanitních předmětů na úrovni pregraduální přípravy.

V rámci projektu (doba trvání projektu 2021-2022) vznikne pět dvojjazyčných vzdělávacích filmů se zaměřením na regionální historii a dějiny každodennosti na česko-bavorském pomezí ve středověku. K těmto filmům budou vytvořeny pracovní listy určené pro přímé využití ve výuce na obou stranách hranice a také tematické e-learningové a webové aplikace pro učitele a žáky. Filmy i veškeré výukové materiály budou vyhotoveny ve dvou jazykových mutacích, tedy v české a německé verzi.

Na projektu se podílejí následující partneři:

Logo Univerzita v Plzni
Vedoucí partner

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň
Kontaktní osoba:
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
E-Mail: mbreitfe@nullkhi.zcu.cz

Logo Via Carolina
Partneři projektu

Via Carolina – Goldene Straße e.V.

Naaber Str. 5b
95671 Bärnau
Kontaktní osoba:
Mgr. Václav Vrbík, MBA
E-Mail: vaclav.vrbik@nullarchaeocentrum.eu

Logo OTH Amberg-Weiden

Východobavorská vysoká škola Amberk Weiden

Fakulta elektrotechniky, médií a informatiky Amberk
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg
Kontaktní osoba:
Prof. Dr. Dieter Meiller
E-Mail: d.meiller@nulloth-aw.de

Logo univerzity v Regensburgu

Univerzita Regensburg

Universität Regensburg
93040 Regensburg
Kontaktní osoba:
Dr. Heike Wolter 
E-Mail: heike.wolter@nullgeschichte.uni-regensburg.de

Dicatica Bavaria Bohemia Mapa

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner