Za finanční podpory

Logo financujícího subjektu Cíl EÚS
Logo financujícího subjektu EU

Didaktika na hranici

Učíme společně pro budoucnost

Vítejte na webových stránkách projektu „Didaktika na hranici – Učíme společně pro budoucnost“. Hlavním cílem projektu je připravit nové a moderní učební prostředky pro výuku regionálních dějin a vlastivědy v digitální a interaktivní podobě a zajistit metodiku pro novou generaci učitelů humanitních předmětů na úrovni pregraduální přípravy.

V rámci projektu vzniklo pět dvojjazyčných vzdělávacích filmů se zaměřením na regionální historii a dějiny každodennosti na česko-bavorském pomezí ve středověku. K těmto filmům byly vytvořeny pracovní listy určené pro přímé využití ve výuce na obou stranách hranice a také tematické e-learningové webové aplikace pro učitele a žáky. Filmy i veškeré výukové materiály byly vyhotoveny ve dvou jazykových mutacích, tedy v české a německé verzi.

Na projektu se podíleli následující partneři:

Logo Univerzita v Plzni
Vedoucí partner

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň
Kontaktní osoba:
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
E-Mail: mbreitfe@nullkhi.zcu.cz

Logo Via Carolina
Partneři projektu

Via Carolina – Goldene Straße e.V.

Naaber Str. 5b
95671 Bärnau
Kontaktní osoba:
Mgr. Václav Vrbík, MBA
E-Mail: vaclav.vrbik@nullarchaeocentrum.eu

Logo OTH Amberg-Weiden

Východobavorská vysoká škola Amberk-Weiden

Fakulta elektrotechniky, médií a informatiky Amberk
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg
Kontaktní osoba:
Prof. Dr. Dieter Meiller
E-Mail: d.meiller@nulloth-aw.de

Logo univerzity v Regensburgu

Univerzita Regensburg

Universität Regensburg
93040 Regensburg
Kontaktní osoba:
Dr. Heike Wolter 
E-Mail: heike.wolter@nullgeschichte.uni-regensburg.de

Dicatica Bavaria Bohemia Mapa

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru