Tiráž

Informace podle § 5 TMG

Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden

Kaiser-Wilhelm-Ring 23 
92224 Amberg 

Tel.:+49 (9621) 482-0 
Fax: +49 (9621) 482-4991

amberg@nulloth-aw.de

Zastoupený

Prof. Dr.
Andrea Klug

Telefon +49 (9621) 482-1001
Fax +49 (9621) 482-2001
a.klug@nulloth-aw.de

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV

Prof. Dr.
Dieter Meiller

Telefon +49 (9621) 482-3614 
Fax +49 (9621) 482-4614 
d.meiller@nulloth-aw.de

Další povinnosti se řídí interními předpisy.

Daň z prodeje

Identifikační číslo pro daň z prodeje: DE 814 759 583

Odmítnutí odpovědnosti

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů podle § 7 odst. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušný obsah okamžitě odstraníme.

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. OTH Amberg-Weiden si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči univerzitě týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou vyloučeny, ledaže lze prokázat, že univerzita jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Společnost OTH Amberg-Weiden si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování částí stránek nebo celého webu bez předchozího upozornění.

Zřeknutí se odpovědnosti za odkazy a reference

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona přiměřená. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá pouze poskytovatel odkazované stránky, nikoli ten, kdo na příslušnou publikaci odkázal.

Autorské právo a právo ochranných známek

OTH Amberg-Weiden se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.

Všechny značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran!
Autorská práva na publikované předměty vytvořené univerzitou zůstávají výhradně na OTH Amberg-Weiden. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu univerzity povoleno.

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. K reprodukci, zpracování, šíření a jakémukoli využití mimo rámec autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru