Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky https://www.didactica-bavaria-bohemia.eu.

Obecné

Ochrana údajů je naším zájmem a naší zákonnou povinností. Abychom dostatečně ochránili bezpečnost vašich údajů při přenosu, používáme vhodné šifrovací postupy (např. SSL/TLS) a bezpečné technické systémy založené na současném stavu techniky.

Javascript se používá jako aktivní součást webových stránek. Pokud jste tuto funkci v prohlížeči vypnuli, zobrazí se vám upozornění, že ji máte povolit.

Zodpovědný

Východobavorská technická univerzita (OTH) Amberg-Weiden
Zastoupená prezidentkou Prof. Dr. Andrea Klug

Osobou odpovědnou za projekt Didaktika na hranici je Prof. Dr. Dieter Meiller

Kaiser-Wilhelm-Ring 23 
92224 Amberg 

Profesor Fakulta elektrotechniky, médií a informatiky
Amberg, Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik (Geb. G), Raum 031
Telefon +49 (9621) 482-3614
Fax +49 (9621) 482-4614
d.meiller@oth-aw.de

Kontaktní údaje jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů

Dipl.-Ing.(FH) Martin Hofmann

Kaiser-Wilhelm-Ring 23 
92224 Amberg

Telefon: +49 (961) 382-1709 
Fax: +49 (961) 382-2709 
datenschutzbeauftragter@nulloth-aw.de

Účely a právní základy zpracování

V souladu s čl. 2 odst. 6 BayHSchG, čl. 4 odst. 1 S. 1 a 2 BayEGovG nabízíme na našich webových stránkách naše služby a administrativní služby, jakož i informace pro veřejnost o naší činnosti.

Naše působení na sociálních sítích je součástí naší práce s veřejností. Naším cílem je informovat vás a vyměňovat si s vámi informace s ohledem na cílovou skupinu, čl. 2 odst. 6 BayHSchG . Umožňujeme vám rychlý elektronický kontakt a přímou komunikaci prostřednictvím vámi zvoleného média, § 5 odst. 1 č. 2 TMG.

Obsah a příspěvky, žádosti, které porušují práva třetích osob nebo které naplňují skutkovou podstatu trestného činu nebo přestupku, zákonnou nebo smluvní povinnost chování nesplňují, zveřejníme předáním příslušnému orgánu nebo službě sociálních médií a zablokujeme je nebo vymažeme.

K sestavování obchodních statistik, provádění organizačních studií, testování nebo údržbě našich webových služeb a k zajištění bezpečnosti sítě a informací používáme soubory cookie, soubory protokolu, statistiky od poskytovatelů sociálních médií a nástroj pro analýzu webu Matomo v souladu s čl. 6 odst. 1 BayDSG, § 13 odst. 7 TMG, čl. 11 odst. 1 BayEGovG. Pokud to nenarušuje účel zpracování, osobní údaje anonymizujeme nebo pseudonymizujeme.

Kategorie dat

Administrace a úpravy

Pro účely správy a úprav se vytvářejí identifikátory funkcí a osobní identifikátory s mechanismy ochrany přístupu a zaznamenávají se změny provedené pomocí těchto identifikátorů.

Soubory protokolu

Při přístupu na tyto nebo jiné internetové stránky přenášíte prostřednictvím internetového prohlížeče data na náš webový server. Následující údaje jsou zaznamenávány během probíhajícího spojení pro komunikaci mezi vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem:

  • Datum a čas žádosti
  • Název požadovaného souboru
  • Stránka, ze které byl soubor vyžádán
  • Stav přístupu (například soubor přenesen, soubor nenalezen)
  • použitý webový prohlížeč a rozlišení obrazovky, jakož i použitý operační systém.
  • Úplná IP adresa žádajícího počítače
  • objem přenesených dat

Cookies

Internetové stránky částečně používají tzv. cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „soubory cookie relace“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány odděleně.

Ke správě používaných souborů cookie a podobných technologií a souvisejících souhlasů používáme nástroj „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o fungování nástroje „Real Cookie Banner“ naleznete na adrese https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Poskytnutí osobních údajů není smluvně vyžadováno ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni osobní údaje poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci váš souhlas spravovat.

Komunikace

Pokud nám zašlete žádost nebo názor e-mailem, poštou, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím sociálních médií, budou poskytnuté informace zpracovány za účelem vyřízení žádosti a případných následných dotazů a výměny názorů. Za tímto účelem používáme vždy stejný komunikační kanál, pokud si nepřejete změnu.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů mohou být také naši poskytovatelé IT služeb v rámci smluv o zpracování, které jsme uzavřeli. Aby však byla zajištěna bezpečnost našich zařízení pro zpracování dat, nezveřejňujeme naše poskytovatele služeb.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Všichni naši poskytovatelé sociálních médií jsou certifikováni v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí a jsou k dispozici komukoli, takže je zajištěna právně odpovídající úroveň ochrany osobních údajů:

Youtube (Youtube LLC) a Google+ pod Google LLC

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Doba uchovávání osobních údajů

Administrace a úpravy

Personalizovaný administrativní a redakční přístup na naše webové stránky bude po odchodu dotyčné osoby omezen ve zpracování a bude vymazán jeden rok po skončení roku v době odchodu.

Soubory protokolu

Jsou uchovávány jako osobní údaje zpravidla po dobu maximálně 30 dnů.

Komunikace

Pošta, e-maily a příspěvky a zprávy na sociálních sítích budou vymazány 6 let po skončení roku, ve kterém došlo k příslušné události.

Práva subjektu údajů

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo získat informace o údajích, které jsou o vás uloženy (čl. 15 DSGVO).

Pokud jsou zpracovávány nepřesné osobní údaje, máte právo na opravu (čl. 16 DSGVO).

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, můžete požádat o výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 DSGVO).

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo pokud existuje smlouva o zpracování údajů a zpracování údajů se provádí pomocí automatizovaných postupů, můžete mít právo na přenositelnost údajů (čl. 20 DSGVO).

Pokud využijete svých výše uvedených práv, orgán veřejné správy zkontroluje, zda jsou pro to splněny zákonné požadavky.

Kromě toho existuje právo na odvolání k bavorskému zemskému komisaři pro ochranu údajů.

Zásady ochrany osobních údajů při používání analytických nástrojů

WP Statistics

Tyto webové stránky používají analytický plugin WP Statistics pro WordPress. Poskytovatelem tohoto pluginu je https://wp-statistics.com.
Z údajů v anonymní podobě se vytvářejí jednoduché statistiky. Nejsou vytvářeny žádné profily používání a nejsou nastavovány žádné soubory cookie. Veškerá data shromážděná službou WP Statistics jsou na tomto webovém serveru uložena zcela anonymně. Osobní identifikace návštěvníka proto není možná ani dodatečně.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání zásuvných modulů a nástrojů

Google Web Fonts

Tento web používá pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Společnost Google tak může zjistit, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije počítač výchozí písmo.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání zásuvných modulů Facebooku (tlačítko „To se mi líbí”)

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na našich stránkách. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku prostřednictvím zásuvného modulu. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud nechcete, aby společnost Facebook mohla přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů při používání služby Twitter

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a jsou zpřístupněny ostatním uživatelům. Při tomto procesu se data přenášejí také na Twitter.

Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Twitter. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese twitter.com/privacy.

Nastavení soukromí na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese twitter.com/account/settings.

Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času upravit tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo za účelem provedení změn našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů se pak uplatní při vaší další návštěvě.

V případě jakýchkoli dotazů můžete kromě pověřenců pro ochranu osobních údajů zaslat také e-mail na adresu: d.meiller@nulloth-aw.de.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru