Webinář studentů a odborníků konané dne 18. 6. 2021

Nacházíte se v kategorii ← Odborná kolokvia a webináře vrátit se k přehledu

V prvním období projektu Didaktika na hranici – Učíme společně pro budoucnost / Didaktik über Grenzen – Wir unterrichten gemeinsam für die Zukunft bylo plánováno úvodní společné česko-německé kolokvium studentů. Jeho hlavním účelem a smyslem bylo seznámení obou stran s pojetím didaktiky dějepisu a její vysokoškolské výuky v univerzitním prostředí na obou stranách hranice. Druhým cílem našeho setkání bylo sjednocení našich představ o realizaci výukových filmů.

V období protiepidemických opatření jsme byli nuceni připravit a realizovat setkání studentů v on-line prostředí. Zdánlivá nevýhoda se nakonec stala výhodou. Výlučně technické prostředí našeho jednání ve výsledku zprostředkovalo výborná vystoupení, jimiž studenti prezentovali ve svých příspěvcích různé aspekty studia na jednotlivých pracovištích. Studenti ze všech tří vysokoškolských institucí, tedy z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, z OTH Amberg a z Institut für Geschichte Universität Regensburg, přesvědčivě představili např. program svého historického studia (Plzeň), pojetí vyučování dějepisu na základních a středních školách (Regensburg) a také možnosti využití multimediálních prostředků v moderním vyučování (Amberg). Jednotícím prvkem těchto vystoupení byl samozřejmě společný cíl a úkol vyplývající ze zaměření našeho projektu, tedy příprava a tvorba edukačních filmů k dějinám každodennosti středověkých obyvatel na společné hranici. 

Vyjasnilo se, že pro přímou výuku dějepisu budeme realizovat nejen tematicky zaměřené scénáře, ale také praktickou metodiku jejich využití ve školách. V tomto smyslu se mezi studenty rozvinula diskuse zejména k pojetí a využití edukačních kompetencí. Shodný náhled vyplynul především na to, že výuku dějepisu a naše nové filmy zaměříme na taková témata, která děti přesvědčí o „živosti“ historie a poskytnou jim zajímavé srovnání praktického života v minulosti a dnes. Našim dalším úkolem také bude zamýšlet se v seminářích vysokoškolské didaktiky nad tím, jak využít této historické problematiky pro tvůrčí práci v hodinách dějepisu a pěstování určitých občanských kompetencí. Máme na mysli např. promýšlení společných rysů života středověkých obyvatel na obou stranách hranice.

Možnosti jednotlivých pracovišť i naše společné záměry budeme realizovat na prvním společném natáčení v prostředí Historického parku v Bärnau 2. července 2021. Úvodní film se bude věnovat problematice stravy středověkých obyvatel v této části Evropy. V následujících měsících budeme tvořit metodiku k využití tohoto filmu v přímé výuce dějepisu na českých a německých školách.

PaedDr. Helena Východská

→ Zpráva ve formátu PDF (160 KB)


Prezentace

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner